Llwyau Caru

Lovespoons

Mae'r mwyafrif o'r llwyau caru sydd i’w gweld yn yr oriel hon ar werth.

 

Maent yn cael eu cynhyrchu i archeb felly mae modd addasu unrhyw ddyluniad i gwrdd â'ch gofynion.

 

Os oes gennych ymholiad neu os hoffech drafod archeb, cysylltwch â Llew gan ddefnyddio un o'r dulliau sydd i’w gweld ar y dudalen 'Cysylltu'.

Most of the lovespoons seen in this gallery are for sale.

 

They are made to order and any design can be customised to your requirements.

 

 

If you have a query or to discuss your order, please contact Llew by using one of the methods listed on the 'Contact' page.

 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1. Llwy Garu Fodern/Modern Lovespoon
1. Llwy Garu Fodern/Modern Lovespoon

Pêl mewn cawell - nifer o blant Calonnau - cariad Wedi ei wneud o goed pisgwydd Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd / Sul y Mamau Balls in a cage - No. children Hearts - Love Made from lime wood. Occasion: Birthday / Anniversary / Mothers Day

press to zoom
2
2
press to zoom
3
3
press to zoom
4
4
press to zoom
5. Llwy Garu 2 liw/2 Tone Lovespoon
5. Llwy Garu 2 liw/2 Tone Lovespoon

Plethiad Celtaidd - Cariad tragwyddol. Calonnau - Cariad Wedi ei wneud o goeden Pisgwydd a Cnau Ffrengig. Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd priodas/ Sul y Mamau / Priodas Celtic Knot work - Eternal love or Together forever or Everlasting. Hearts - Love Made from Lime wood and Black Walnut Occasion: Birthday / Anniversary / Mothers Day/ Wedding

press to zoom
6
6
press to zoom
7. Llwy Garu 2 Bêl/ 2 Ball Lovespoon
7. Llwy Garu 2 Bêl/ 2 Ball Lovespoon

bêl yn y gawell – nifer o blant. Calonnau - cariad. Cadwyn - awydd i fod ynghyd am byth. Cyllell a fforc - dod a bwyd i’r bwrdd. Plethiad - cariad tragwyddol. Wedi ei wneud o goeden Sycamor. Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd priodas/ Sul y Mamau 2 balls in the cage - no. children. Heart in the bowl - love. Chain - the wish to be together. knife and fork - bringing food to the table.The knot work -eternal love. Made from Sycamore wood. Occasion:Birthday/Anniversary.

press to zoom
8
8
press to zoom
9
9
press to zoom
10
10
press to zoom
11
11
press to zoom
12
12
press to zoom
13
13
press to zoom
14
14
press to zoom
15
15
press to zoom
16
16
press to zoom
18
18
press to zoom
19. Llwy Garu Babi / Baby Lovespoon
19. Llwy Garu Babi / Baby Lovespoon
press to zoom
20
20
press to zoom
21
21
press to zoom
22
22
press to zoom
23
23
press to zoom
24. Llwy Garu /  Lovespoon
24. Llwy Garu / Lovespoon
press to zoom
25
25
press to zoom
26
26
press to zoom
27
27
press to zoom
29
29
press to zoom
30
30
press to zoom
31
31
press to zoom
32
32
press to zoom
33
33
press to zoom
34
34
press to zoom
35
35
press to zoom
36
36
press to zoom
37
37
press to zoom
38
38
press to zoom
39
39
press to zoom
40
40
press to zoom
41
41
press to zoom
42
42
press to zoom
43
43
press to zoom
44
44
press to zoom
45
45
press to zoom
46
46
press to zoom
47. Llwy Garu 2 bel/2 ball lovespoon
47. Llwy Garu 2 bel/2 ball lovespoon

Disgrifiad byr : 2 bêl yn y gawell – nifer o blant Calonnau - cariad yn y berthynas Plethiad - cariad tragwyddol. Wedi ei wneud o goeden pisgwydd. Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd priodas/ Sul y Mamau Brief Description:- 2 balls in the cage - no. children Hearts - love within the relationship . The knot work -eternal love. Made from lime wood. Occasion: Birthday / Anniversary / Mothers Day

press to zoom
48
48
press to zoom
49
49
press to zoom
50
50
press to zoom
51
51
press to zoom
52
52
press to zoom
53
53
press to zoom
54
54
press to zoom
55
55
press to zoom
56
56
press to zoom
57
57
press to zoom
58
58
press to zoom
59
59
press to zoom
60
60
press to zoom
61
61
press to zoom
62
62
press to zoom
63
63
press to zoom
64
64
press to zoom