Llwyau Caru

Lovespoons

Mae'r mwyafrif o'r llwyau caru sydd i’w gweld yn yr oriel hon ar werth.

 

Maent yn cael eu cynhyrchu i archeb felly mae modd addasu unrhyw ddyluniad i gwrdd â'ch gofynion.

 

Os oes gennych ymholiad neu os hoffech drafod archeb, cysylltwch â Llew gan ddefnyddio un o'r dulliau sydd i’w gweld ar y dudalen 'Cysylltu'.

Most of the lovespoons seen in this gallery are for sale.

 

They are made to order and any design can be customised to your requirements.

 

 

If you have a query or to discuss your order, please contact Llew by using one of the methods listed on the 'Contact' page.

 

1. Llwy Garu Fodern/Modern Lovespoon
1. Llwy Garu Fodern/Modern Lovespoon

Pêl mewn cawell - nifer o blant Calonnau - cariad Wedi ei wneud o goed pisgwydd Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd / Sul y Mamau Balls in a cage - No. children Hearts - Love Made from lime wood. Occasion: Birthday / Anniversary / Mothers Day

2
2
3
3
4
4
5. Llwy Garu 2 liw/2 Tone Lovespoon
5. Llwy Garu 2 liw/2 Tone Lovespoon

Plethiad Celtaidd - Cariad tragwyddol. Calonnau - Cariad Wedi ei wneud o goeden Pisgwydd a Cnau Ffrengig. Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd priodas/ Sul y Mamau / Priodas Celtic Knot work - Eternal love or Together forever or Everlasting. Hearts - Love Made from Lime wood and Black Walnut Occasion: Birthday / Anniversary / Mothers Day/ Wedding

6
6
7. Llwy Garu 2 Bêl/ 2 Ball Lovespoon
7. Llwy Garu 2 Bêl/ 2 Ball Lovespoon

bêl yn y gawell – nifer o blant. Calonnau - cariad. Cadwyn - awydd i fod ynghyd am byth. Cyllell a fforc - dod a bwyd i’r bwrdd. Plethiad - cariad tragwyddol. Wedi ei wneud o goeden Sycamor. Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd priodas/ Sul y Mamau 2 balls in the cage - no. children. Heart in the bowl - love. Chain - the wish to be together. knife and fork - bringing food to the table.The knot work -eternal love. Made from Sycamore wood. Occasion:Birthday/Anniversary.

8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
18
18
19. Llwy Garu Babi / Baby Lovespoon
19. Llwy Garu Babi / Baby Lovespoon
20
20
21
21
22
22
23
23
24. Llwy Garu /  Lovespoon
24. Llwy Garu / Lovespoon
25
25
26
26
27
27
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47. Llwy Garu 2 bel/2 ball lovespoon
47. Llwy Garu 2 bel/2 ball lovespoon

Disgrifiad byr : 2 bêl yn y gawell – nifer o blant Calonnau - cariad yn y berthynas Plethiad - cariad tragwyddol. Wedi ei wneud o goeden pisgwydd. Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd priodas/ Sul y Mamau Brief Description:- 2 balls in the cage - no. children Hearts - love within the relationship . The knot work -eternal love. Made from lime wood. Occasion: Birthday / Anniversary / Mothers Day

48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60