Llew Tudur

Yr Artist

The Artist

 

Mae Llew Tudur yn gerfiwr coed sydd wedi seilio ei gelfyddyd ar yr hen draddodiad Cymreig o wneud llwyau caru, ond gan gyflwyno gwedd fodern iddo.

Dros y 20 mlynedd diwethaf mae Llew wedi bod yn astudio'r grefft ac yn perffeithio ei waith, gan gynhyrchu cerfiadau cywrain o'r safon uchaf.

 

Mae'n cael pleser o arbrofi gyda siapiau a phatrymau newydd, ac mae'n gallu cymryd syniadau a diddordebau cwsmer a mynd ati i greu llwy sy'n dal y llygad ac yn unigryw iddyn nhw .

 

Mewn gair, mae llwyau caru Llew yn lwyau caru gyda gwahaniaeth.

 

Llew Tudur is a wood carver who has based his art on the old Welsh tradition of lovespoon making, but with a modern twist.

 

Over the past 20 years Llew has been studying the craft and perfecting his work, producing intricate carvings of the highest standard.

 

He takes pleasure in experimenting with new shapes and patterns, and can take a customer's ideas and interests and come up with a spoon that is eye catching and unique to them.

 

In short, Llew's lovespoons are lovespoons with a difference.