47. Llwy Garu 2 bel/2 ball lovespoon

Disgrifiad byr : 2 bêl yn y gawell – nifer o blant Calonnau - cariad yn y berthynas Plethiad - cariad tragwyddol. Wedi ei wneud o goeden pisgwydd. Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd priodas/ Sul y Mamau Brief Description:- 2 balls in the cage - no. children Hearts - love within the relationship . The knot work -eternal love. Made from lime wood. Occasion: Birthday / Anniversary / Mothers Day