5. Llwy Garu 2 liw/2 Tone Lovespoon

Plethiad Celtaidd - Cariad tragwyddol. Calonnau - Cariad Wedi ei wneud o goeden Pisgwydd a Cnau Ffrengig. Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd priodas/ Sul y Mamau / Priodas Celtic Knot work - Eternal love or Together forever or Everlasting. Hearts - Love Made from Lime wood and Black Walnut Occasion: Birthday / Anniversary / Mothers Day/ Wedding