7. Llwy Garu 2 Bêl/ 2 Ball Lovespoon

bêl yn y gawell – nifer o blant. Calonnau - cariad. Cadwyn - awydd i fod ynghyd am byth. Cyllell a fforc - dod a bwyd i’r bwrdd. Plethiad - cariad tragwyddol. Wedi ei wneud o goeden Sycamor. Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd priodas/ Sul y Mamau 2 balls in the cage - no. children. Heart in the bowl - love. Chain - the wish to be together. knife and fork - bringing food to the table.The knot work -eternal love. Made from Sycamore wood. Occasion:Birthday/Anniversary.