Llwyau Caru

Lovespoons

Mae'r mwyafrif o'r llwyau caru sydd i’w gweld yn yr oriel hon ar werth.

 

Maent yn cael eu cynhyrchu i archeb felly mae modd addasu unrhyw ddyluniad i gwrdd â'ch gofynion.

 

Os oes gennych ymholiad neu os hoffech drafod archeb, cysylltwch â Llew gan ddefnyddio un o'r dulliau sydd i’w gweld ar y dudalen 'Cysylltu'.

Most of the lovespoons seen in this gallery are for sale.

 

They are made to order and any design can be customised to your requirements.

 

 

If you have a query or to discuss your order, please contact Llew by using one of the methods listed on the 'Contact' page.

 

Show More

© 2014 Llwyau Caru Llew Tudur Lovespoons

1. Llwy Garu Fodern/Modern Lovespoon

Pêl mewn cawell - nifer o blant Calonnau - cariad Wedi ei wneud o goed pisgwydd Achlysur : Pen-blwydd / Pen-blwydd / Sul y Mamau Balls in a cage - No. children Hearts - Love Made from lime wood. Occasion: Birthday / Anniversary / Mothers Day