Cip Ar Gymru / Wonder Wales: Llwyau Caru

Cip Ar Gymru / Wonder Wales: Llwyau Caru

£3.99Price
Llyfryn dwyieithog darluniadol hwylus yn olrhain hanes y grefft o lunio llwyau caru mewn pren a deunyddiau eraill ynghyd ag arwyddocâd y patrymau a ddefnyddir. 33 llun lliw a 3 llun du-a-gwyn.

A handy colour illustrated bilingual booklet tracing the story of the craftsmanship of creating lovespoons in wood and other materials and the significance of the patterns used. 33 colour and 3 black-and-white illustrations.
  • Details

    By Elin Meek
    Format: Paperback
    Published: 2003
    Language: bilingual/dwyieithog